Videoclip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thông báo Khoa

  Khoa Y Dược và Điều dưỡng được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đại học Kiên Giang, phối hợp với Trung tâm đào tạo theo Nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm y học cho cán bộ y tế.

   
  Tin tức - Sự kiện

  Khoa Y Dược và điều dưỡng được thành ;lập vào tháng 10/2015