Videoclip
 
Hình ảnh hoạt động
 
 
 
 
 
 
 
     
    Thông báo Khoa

    Khoa Y Dược và Điều dưỡng được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đại học Kiên Giang, phối hợp với Trung tâm đào tạo theo Nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội thông báo chiêu sinh lớp nghiệp vụ sư phạm y học cho cán bộ y tế.

     
    Tin tức - Sự kiện